Om Adventure Gruppen

Adventure Gruppen er ikke blot en almindelig gruppe, men en nytænkning af hvordan vi laver spejderarbejde, og ikke mindst hvordan vi er sammen som spejdere og som mennesker. Adventure Gruppen defineres ikke af geografiske skillelinjer, som alle andre spejdergrupper, men derimod af en ide, og et formål om at udvikle, udfordre, og inspirere deltagere såvel som medlemmer, gennem ambitiøse og visionære aktiviteter, der skaber værdi for omverdenen og oplevelser for livet.

Dette kan lade sig gøre, da vi tror på hinanden, og vi ved, at når vi blot samles med samme visioner, kan vi rykke verden og forme en ny generation af robuste, visionære og inspirerede unge mennesker som altid er klar på at skabe værdi for dem selv og samfundet omkring dem.

Og vores visioner er store, for selvom Adventure Gruppens portfolio tæller alt fra adventurespejdløb til kurser, mættes vi aldrig, for Adventure Gruppen er et frirum for alle unge innovatører, der har mod på livet og mod på mere. Vi er selv unge, og vi ved at selv de yngste hjerter omkring os er fyldt med store visioner, som blot venter på en platform til udvikling. Adventure Gruppen er netop denne platform, og Adventure Gruppen er åben for alle der ønsker at blive sluppet fri af omverdenens tvivlende blikke, og udfolde deres fulde potentiale.

Vi vil således gennem vores aktiviteter tage det større fællesskab med på livsoplysende og livsbekræftende eventyr, båret af engagement, fællesskab og gåpåmod, med spejdermetoden som værktøj, og med tilstanden flow som mål. For hvis vi kan gøre dette, og hvis vi kan inspirere andre til selv at gøre hvad de inderst inde brænder for, så kan vi vågne op til en endnu bedre verden i morgen.

Adventuregruppen

Visionsplan

Adventuregruppen er ikke blot en almindelige spejdergruppe, men en nytænkning af spejderfællesskabet. Vi vil gennem spejdermetoden udfordre sætningen ”sådan plejer det jo bare at være” og komme med et alternativ til, hvordan tingenes tilstand altid har været. I stedet for blot at kritisere og påpege alle problemerne, vil vi hellere komme med positive løsninger. Vi tør at drømme stort og vil hellere lave originale projekter, der er bygget op fra bunden, end blot at producere og kopiere. Vi vil gerne forstyrre folks forestillinger om spejder og vise, hvad vi kan og vil med spejderarbejdet.

Ungdommen kan noget helt særligt, og i Adventuregruppen er det at være ung ikke kun et tal på din alder. Det er en måde at provokere, inspirere og anskue verden på. Vi vil vise både spejderverdenen og samfundet, at en ung alder ikke sætter grænser for, hvad der kan lade sig gøre – tværtimod. Netop fordi vi er unge, tør vi at stille spørgsmål til det etablerede og ikke tage tingenes tilstand som en selvfølgelighed. Og det vil vi gerne være seniorspejdernes stemme for, så vi bliver taget alvorligt og lyttet til. Hos os er det unge, der skaber projekter for andre unge, og derfor unge der leder unge. Vi vil ikke være passive tilskuere, men vi tager i stedet ansvar for vores eget liv, fællesskabet i Adventuregruppen og samfundet omkring os. Der findes ikke en rigtig måde at være ung på, og vi vil skabe plads til både papirnusseren, festaben og friluftsnørden. Det er vigtigt for os, at alle kan være med, også på tværs af geografi, hverdagsliv og tidligere erfaring.

Adventuregruppen skal være et frirum, hvor de store visioner har grobund til at udvikle og udfolde sig uden de begrænsninger, der hurtigt kan dræbe en ide, før den overhovedet er kommet i gang. Vi tror på ”learning by doing”-princippet som den bedste vej til handling, og vi vil hellere fejle end slet ikke at gøre noget. Vi vil med denne filosofi gå forrest og vise samfundet, at selv de drømme, som synes helt utopiske, kan realiseres. I Adventuregruppen kan man få alt det ansvar, man har lyst til, og vi støtter hinanden, når arbejdsopgaverne bliver svære. Gennem vores erfaring ved vi, at det er sådan, vi skaber værdi for den enkeltes udvikling og tro på sig selv. Vi vil til dette gøre Hylkedam til vores fysiske frirum, hvor alt kan lade sig gøre.

I naturen er der højt til loftet og et aldrig stillestående landskab, og det er her Adventuregruppen trives bedst. Vi ved, at vores medlemmer og deltagere udvikler sig og er sammen på en helt særlig måde, når det foregår udenfor. Vi vil derfor dyrke friluftslivet som en naturlig del af vores aktiviteter på alle tider af døgnet og hele året rundt. Med Hylkedam skaber vi sammen et attraktivt sted, hvor det kan lade sig gøre.

I Adventuregruppen bestræber vi os på at skabe begejstring og øget inspiration hos vores involverede. For i Adventuregruppen er vi sammen. Vi vil ikke kun være sammen med os selv, vi vil også tage del i større fællesskaber. Men det vigtigste er, at vi er sammen, mens vi gør det. Vi vil have plads til hinanden, og til at alle kan tage det ansvar på sig, som de har lyst til, men hvor vi samtidig deles om positionerne og lader alle komme til orde. Vi ønsker ikke en hierarkisk opbygget gruppe, men derimod en gruppe hvor vi i samarbejde sætter dagsordenen og vælger den retning, vi skal bevæge os i.

For at være sammen med andre seniorspejdere og møde dem hvor de er, vil vi deltage aktivt i seniorevents, både som afholdere og deltagere. Udover at række udad, så er det vigtigt, at vi også udfordrer og er ambitiøse på det fællesskabe vi har og vil have internt i vores gruppe.