Om Adventure Gruppen

Adventure Gruppen er ikke blot en almindelig gruppe, men en nytænkning af hvordan vi laver spejderarbejde, og ikke mindst hvordan vi er sammen som spejdere og som mennesker. Adventure Gruppen defineres ikke af geografiske skillelinjer, som alle andre spejdergrupper, men derimod af en ide, og et formål om at udvikle, udfordre, og inspirere deltagere såvel som medlemmer, gennem ambitiøse og visionære aktiviteter, der skaber værdi for omverdenen og oplevelser for livet.

Dette kan lade sig gøre, da vi tror på hinanden, og vi ved, at når vi blot samles med samme visioner, kan vi rykke verden og forme en ny generation af robuste, visionære og inspirerede unge mennesker som altid er klar på at skabe værdi for dem selv og samfundet omkring dem.

Og vores visioner er store, for selvom Adventure Gruppens portfolio tæller alt fra adventurespejdløb til kurser, mættes vi aldrig, for Adventure Gruppen er et frirum for alle unge innovatører, der har mod på livet og mod på mere. Vi er selv unge, og vi ved at selv de yngste hjerter omkring os er fyldt med store visioner, som blot venter på en platform til udvikling. Adventure Gruppen er netop denne platform, og Adventure Gruppen er åben for alle der ønsker at blive sluppet fri af omverdenens tvivlende blikke, og udfolde deres fulde potentiale.

Vi vil således gennem vores aktiviteter tage det større fællesskab med på livsoplysende og livsbekræftende eventyr, båret af engagement, fællesskab og gåpåmod, med spejdermetoden som værktøj, og med tilstanden flow som mål. For hvis vi kan gøre dette, og hvis vi kan inspirere andre til selv at gøre hvad de inderst inde brænder for, så kan vi vågne op til en endnu bedre verden i morgen.

Foreningen har til formål at udvikle, udfordre, og inspirere deltagere såvel som medlemmer, gennem ambitiøse og visionære aktiviteter der skaber oplevelser for livet. Foreningen vil gennem sine aktiviteter tage det større fællesskab med på livsoplysende og livsbekræftende eventyr, båret af engagement, fællesskab og gåpåmod, med spejdermetoden som værktøj, og med tilstanden flow som mål.

Adventure Gruppens vedtægter
The access_token provided is invalid.